How to organize images automatically in an Excel file using a macro?

If you add multiple images at once to an Excel file, Excel will try to squeeze them in once cell. It will probably look like the screenshot below.

Instead of manually resizing and relocating these images, you can use the macro below to automatically organize all images in milliseconds.

Sub organizeImages()
   lastTop = 0
   staticHeight = 500

   For Each pic In Worksheets("Sheet1").Pictures
     pic.Top = lastTop
     pic.Height = staticHeight
     lastTop = lastTop + pic.Height + 15
     pic.Left = 0
   Next pic
End Sub

Images resized and relocated automatically:

How to create custom shortcuts to jump on the first, last or a specific worksheet in Excel by using macros

Imagine you have dozens of worksheets in an Excel file. In order to view a specific one, you will need to scroll right until finding that worksheet. Let’s say you finally find it. In order to come back, you will have to spend a similar amount of effort.

By using the macros below, you can navigate between worksheets easily. Just press the shortcut and Excel will take you there.

Shortcuts

 • Ctrl + R: Go to first worksheet
 • Ctrl + L: Go to last worksheet
 • Ctrl + T: Go to a specific worksheet (It will ask you a number)

Macros

Sub JumpRequirements()
  Sheets(2).Activate
End Sub

Sub JumpLast()
  Sheets(Sheets.Count - 2).Activate
End Sub

Sub JumpSpecificTab()
  On Error GoTo NotValidInput
    number = InputBox("Requirement Number:")
    Sheets(number + 4).Activate
  NotValidInput:
   'MsgBox ("Invalid value")
End Sub

In order to map shortcuts with macros, click “Options” button in “Excel ribbon > Developer > Macros” window and define the shortcut you want to use for that particular macro.

You don’t see “Developer” toolbar in Excel? Go to “File > Options > Customize Ribbon” and select “Developer” on the right-hand side list:

Office 365 Nedir? Nasıl kullanılır?

Office 365; Microsoft yazılımlarının genel ağ (internet) üzerinden sunulduğu ürün paketidir. Aynı zamanda bu isimle yayın yapan site ve ortam için de Office365 kavramı kullanılmaktadır.

Aşağıdaki adresten Office 365’e ulaşabilirsiniz. Üye olarak 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmaya başlayabilirsiniz: www.office365.com

Neler Yapabilirsiniz?

Office 365’i tamamen sıfırdan hazırlanmış bir ortam olarak düşünmeyin. Microsoft’un birkaç ürününün özelleşmiş sürümü olarak düşünmek daha doğru olur. Pakette yer alan ürünler:

 • Exchange Online: E-posta iletişimi, takvim, kişi rehberi sağlar.
 • Sharepoint Online: Belge paylaşımı, kurumsal bilgi, ortak çalışma alanları sağlar.
 • Lync Online: Anında mesajlaşma hizmeti sağlar.
 • Office Web Apps: Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamalarının çevrimiçi versiyonudur.
 • Office Professional Plus: Diğer Office paketlerinden farklı olarak; Professional Plus’ın Office365’e entegre olan bazı kısımları var.

Read More